Programom tematskog predavanja o aktualnostima Ispis

Dana 30.01.2014. u prostorijama Udruge održana je tamatska radionica Kluba računovodostvenih ureda sa slijedećim Programom tematskog predavanja o aktualnostima:

Pripremne radnje uz izradu godišnjeg izvješća za obveznike poreza na dohodak
- Godišnji popis obveza i imovine


Specifikacija Zapisnika, Odluka, Elaborata i Popisa koje treba izraditi
- Godišnji obračun PDV-a za 2013.
- Novosti u oporezivanju dohotka od samostalne djelatnosti u 2014.

Primjena odredbi novog Zakona o obrtu

Pripremne radnje uz izradu godišnjeg izvješća za obveznike poreza na dobitak
- Oporezivanje dobitka za 2013. i novosti za 2014.
- Promidžba i reprezentacija u skladu novog Zakona o PDV-u
- primjena novog Zakona o PDV-u od 1. srpnja 2013. i njegova primjena na izradu PDV-K za 2013.
- Sastavljanje prijave poreza na dobitak (obrazac PD, povećanja i smanjenja porezne osnovice,
prijenos poreznog gubitka, porez po odbitku, reinvestiranje)

Vrijedeća zatezna kamata

Ovrha na plaću - novosti

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia