Pogledajte kratki video

 

Naši ciljevi:

  • Promicanje značaja i ugleda računovodstvene i financijske struke
  • Podizanje stručne razine i znanja članova Udruge
  • Suradnja s obrazovnim institucijama koje školuju kadrove za računovodostvene i financijske poslove
  • Poticanje suvremenih metoda i tehnika u računovodstvu i financijama.


Djelatnosti kojima se ostvaruju navedeni ciljevi su:

  • Organiziranje stručnih usavršavanja za svoje članove (predavanja, tečajevi, seminari, simpoziji i drugi oblici obrazovanja)
  • Izdavanje vlastitih stručnih publikacija
  • Organiziranje razmjene iskustava u praktičnoj primjeni pojedinih stručnih pitanja
  • Prezentacija, stručno usavršavanje i podupiranje uvođenja suvremenih metoda i tehnika, posebno u primjeni i unapređivanju primjene naprednih softverskih i aplikacijskih rješenja


Članom Udruge može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji je računovodstvene ili financijske struke ili koji se bavi poslovima koju su u svezi s tom strukom, bez obzira da li te poslove obavlja kao svoju samostalnu djelatnost, nesamostalnim radom ili ima potrebu za informiranjem u svezi računovodstvene struke.
Članovi Udruge plaćaju Udruzi godišnju članarinu od 6,64 eura (50,00 kuna).

Unutar Udruge, a u svrhu intenzivnijeg praćenja zakonskih regulativa i povezivanja osoba kojima je računovodstvo svakodnevna aktivnost, osnovan je Klub računovodstvenih ureda.

Članom Kluba može postati svaki poslovno sposobni državljanin Republike Hrvatske koji je računovodstvene ili financijske struke ili koji se bavi poslovima koju su u svezi s tom strukom, bez obzira da li te poslove obavlja kao svoju samostalnu djelatnost, nesamostalnim radom ili ima potrebu za informiranjem u svezi računovodstvene struke.
Članovi Kluba plaćaju mjesečnu članarinu od 11,95 eura (90,00 kuna).

 

Pročitaj još: Misija, Vizija, Strategija...

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia