Porezna reforma za 2024. Ispis E-mail

Najavljene izmjene poreznih propisa

Mijenjaju se:

1. Zakon o porezu na dohodak
2. Zakon o lokalnim porezima
3. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
4. Zakon o doprinosima
5. Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
6. Zakon o porezu na dobit
7. Zakon o PDV-u
8. Zakon o poreznom savjetništvu
9. Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza

Osobni odbici

 • osnovni osobni odbitak sa 530,90 eura na 560 eura 
 • uzdržavani članovi mijenjaju koeficijente, te osnovicu za umnožak 
 • koeficijenti počinju od 0,5 te je progresija ista
 • osnovica za izračun isto 560 eura

Uzdržavani član i 1. dijete    koef. 0,5 - iznos  280 eura

2. dijete                            koef 0,7 - iznos 392 eura

3. dijete                            koef 1,0 - iznos 560 eura

nastavak progresije u koeficijentima ostao isti

Invalidnost               koef 0,3 - iznos 168 eura

100% invalidnost     koef 1,0 - iznos 560 eura

 

Prag i stope poreza za viši razred

 • mjesečni prag za višu stopu sa 4.200 eura, odnosno godišnje  50.400 eura

 • ukida se prirez 
 • općine same određuju porez i to
  • niža stopa od 15% - 23,6%
  • viša stopa od 25% - 35,4%

 

 Napojnice

 • do 3.360 eura  (6 osobnih odbitaka   560 eura * 6)
 • za iznose preko neoporezivog, ne plaćaju se doprinosi, samo porez - konačan drugi dohodak -  po stopi od 20%
 • napojnica se prijavljuje u fiskalizaciju
 • mjesečno se prijavljuje na JOPPD
 • mogu biti naplaćene i u gotovini i putem kartica

 

 Doprinosi

 • novi obračun osnovice za mirovinsko generacijska solidarnosti - MIO I
 • manja uplata MIO I neće utjecati na smanjenje osnovice za mirovinu !!


 • mjesečne osnovice do 700 eura uamnjuju se za 300 eura
 • mjesečne osnovice između 700,01 - 1.300 eura umanjuj se za iznos (1.300 - stvarna osnovica) * 0,5
 • mjesečne osnovice 1.300,01 eura i više se ne umanjuju

  

 Donacije

 • mogu biti iznad 2% UP prethodne godine ako su dane po određenim programima i odlukama nadležnih ministarstava - sport, zdravstvo, kultura i sl.

Amortizacija

 • iznos nabavne vrijednosti dugotrajne imovine sa 3.500 kn - 464,53 eura, raste na 650 eura

Obveza plaćanja poreza  po godišnjem obračunu

 • za sve koji plaćaju porez na dohodak -  28.02. - bez obzira na datum predaje godišnje  prijave
 • za sve koji plaćaju porez na dobit - 30.04. - bez obzira na datum predaje godišnje prijave

Porez po odbitku

 •    ukida se za istraživanje tržišta i poslovno savjetovanje
  • ukida se za dividende za područje Europskog gospodarskog prostora
  • povećava se za nesurađujuće jurisdikcije s 20% na 25%

Pojednostavljuje se postupak ispravka porezne osnovice - PDV-a


• PDV ne tereti se isporučitelja ako nije u mogućnosti naplatiti cijeli iznos ili dio dospjelih potraživanja koja nisu naplaćena dulje od jedne godine


• Umanjuje se porezna osnovica u roku od 6 mjeseci, ako su obavljene radnje pažnjom dobrog gospodarstvenika, odnosno ako su poduzete radnje za naplatu
dospjelog potraživanja (ovršni postupak, utuženje na sudu, postignuta nagodba ili dr.)


• Usklađivanje s Direktivom Vijeća (EU) 2020/284 od 18. veljače 2020. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje
platnih usluga


• uvodi se obveza pružateljima platnih usluga na razini EU za dostavu podataka. Cilj je spriječiti izbjegavanje plaćanja obveze PDV-a, posebno od nerezidenata
koji posluju u drugim državama članicama

Prag za ulazak u sustav PDV-a

 • sa 39.816,84 eura samo se zaokružuje na 40.000 eura

Zakon o poreznom savjetništvu


• Pojednostavljuje stjecanje statusa poreznog savjetnika te ukida većinski vlasnički uvjeti za osnivanje društva za porezno savjetništvo
• Omogućava slobodno prekogranično pružanje usluga za porezne savjetnike iz svih zemalja članica OECD-a
• Omogućava zastupanje pred upravnim sudovima u sporovima u vezi s poreznim postupcima
• Usklađuje se sa Zakonom o uvođenju eura 

 

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza


• Omogućuje provedbu Mnogostranih sporazuma nadležnih tijela o automatskoj razmjeni
• Uvodi se Uredba Vijeća u pogledu mjera za jačanje administrativne suradnje na području PDV-a


Lokalni porezi


• Poveća se raspon za porez na kuće za odmor – od 0,60 € do 5,00 €/m²

 

Izvor: Vlada RH

 

 

 

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia