Za one koji žele više Ispis

 

                         P R E Z E N T A C I J E     S A   W E B I N A R A

 

17.01.2023. Primjena novih izmjena i dopuna zakona od 01.01.2023.

 

  MALA ŠKOLA NEPROFITNOG RAČUNOVODSTVA

 

 

28.11.2022. Pravno uređenje i financiranje

29.11.2022. Jednostavno knjigovodstvo

01.12.2022. Dvojno knjigovodstvo

 02.12.2022  Gospodarska djelatnost i primjeri knjiženja

 

 POREZ NA DOHODAK

 

 10.01.2023. Godišnji obračun poreza na dohodak samost. djelatnosti

  


03.01.2022. Obračun dohotka od samostalne djelatnosti - Obrazac DOH

25.01.2022. Obrazac INO DOH

22.11.2022. Konačni obračun dohotka - fizičke osobe

27.12.2022. Godišnja prijava - paušalno oporezivanje


08.01.2021. Plaće i doprinosi u 2021.

21.09.2021. Obračun dohotka od nesamostalnog rada, doprinosi i porez

27.09.2021. Drugi dohodak

19.11.2021. Konačni obračun poreza i prireza na dohodak

03.12.2021. Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti

 

 

 POREZ NA DOBIT

 

 

02.02.2023. Godišnji obračun poreza na dobit za 2022. godinu

31.01.2023. Vremenska razgraničenja i rezerviranja

24.01.2023. Racunovodstvo dugotrajne i kratkotrajne imovine

_____________________________________________________________________

17.01.2022. Prpiremne radnje za obračun poreza na dobit

17.02.2022. Godišnji obračun obveznika poreza na dobit

 


 22.01.2021. Dugotrajna imovina

29.01.2021. Popis zaliha

05.02.2021. Vremenska razgraničenja i rezerviranja

12.02.2021. Kontrolno analitički postupci prije zaključivanja godine

26.02.2021. GFI Račun dobiti i gubitka

12.03.2021. Obrazac PD

19.03.2021. GFI Bilanca i ostalo

 

  

 

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

 

06.12.2022. Specifičnosti posljednjeg obračuna PDV-a za prosinac

 30.03.2021. Prodaja na daljinu i PDV

05.07.2021. OSS - Posebni postupak oporezivanja nakon 01.7.21.

13.07.2021. PDV u Republici Hrvatskoj

21.07.2021. Posebni postupci oporezivanja u RH

06.08.2021. Stjecanje i isporuka dobara u EU

16.08.2021. Specifičnosti PDV-a u globalnom prometu

17.12.2021. Posljednji obračun PDV-a

 

 

 

 
OSTALO

 

21.02.2023. Sprječavanje pranja novca 

07.02.2023. Izvješća za HNB

______________________________________________________________

21.07.2022. Uvođenje EUR-a - II dio

23.06.2022. Godišnji odmor i plaće

02.06.2022. Zakon o radu i kolektivni ugovori

05.05.2022. Uvođenje EUR-a

12.04.2022.  Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 

31.03.2022. Matična evidencija osiguranika

17.03.2022.  Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

03.03.2022. Izaslani radnici

03.02.2022. Poslovanje udruga

 


15.01.2021. Poslovanje udruga

15.06.2021. Upitnik SPNFT

24.08.2021. Trošarine i posebni porezi

01.09.2021. Radni odnosi

17.09.2021. Bolovanje

 

 

 


 

 

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia