Predujmovi - PDV Ispis
Autor Administrator   
Utorak, 14 Prosinac 2021 10:27

Primili smo predujmove prije ulaska u sustav PDV-a.

Dio usluge se je realizirao nakon ulaska u sustav, a za dio će biti izvršen tek u slijedećoj godini.

Kako postupiti sa predujmovima?

Usluga za koju je primljen predujam je oporeziva u RH i obveza, da je u momentu primitka predujma obveznik bio u sustavu PDV-a, bez obzira na odabrani način plaćanja, bila bi za obračunati i uplatiti u mjesecu primitka predujma.

Sukladno čl. 78. Zakona o PDV-u, porezni obveznik je obvezan izdati račun za predujam ako isti primi od drugog poreznog obveznika ili pravne osobe (prema tome, primljeni predujam od fizičke osobe nije obvezivao izdavanje računa)

Članak 78.

(1) Svaki porezni obveznik obvezan je izdati račun za:

1. isporuke dobara i usluga koje je obavio drugom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik,

2. isporuke dobara u smislu članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, osim ako porezni obveznik primjenjuje posebni postupak iz članaka 125.a do 125.h ovoga Zakona,

3. isporuke dobara izvršene u skladu s uvjetima utvrđenima člankom 41. stavkom 1. ovoga Zakona,

4. svaki predujam primljen prije obavljene isporuke dobara iz točaka 1. i 2. ovoga stavka i

5. svaki predujam primljen od drugoga poreznog obveznika ili pravne osobe koja nije porezni obveznik prije završetka obavljanja usluga.

 

No, isto tako, prema čl. 30. Zakona, (5) Za primljene predujmove obveza obračuna PDV-a na primljeni iznos nastaje u trenutku primitka predujma. - i čl.37. Pravilnika

 

Ako u momentu primitka predujma nije bio u sustavu PDV-a, a naknadno ulazi, treba postupiti po

čl. 186. Pravilnika

(12) Ako je porezni obveznik iz članka 90. stavka 2. Zakona prije prijelaza na redovno oporezivanje primio predujmove, primjenjuje se sljedeće:

1. ako se nakon prijelaza PDV obračunava prema obavljenim isporukama, isporuke za koje su prije prijelaza na redovni postupak oporezivanja primljeni predujmovi u cijelosti se oporezuju u razdoblju oporezivanja u kojem su obavljene,

2. ako porezni obveznik nakon prijelaza obračunava PDV prema naplaćenim naknadama, predujmovi za isporuke, koje je porezni obveznik primio prije prijelaza na redovno oporezivanje, oporezuju se u prvom razdoblju oporezivanja nakon prijelaza,

 

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia