Najava novih webinara Ispis

Kako se bliži vrijeme godišnjih obračuna, želimo svima koji su uključeni u njihove izrade pomoći

sa jasnim uputama o postupanju, rokovima i novostima u odnosu na prethodne godine.

Termine održavanja i teme koje ćemo obrađivati su:

 

19.11.2021. Konačni obračun poreza na dohodak

- Tko je obvezan obračun sastaviti
- Za koje radnike je potrebno isti provesti
- Razlozi za obračun u posebnim slučajevima
- Iskazivanje godišnjeg obračuna na isplatnoj listi i JOPPD obrascu
- Evidentiranje obračuna u računovodstvenim evidencijama

03.12.2021. Paušalno oporezivanje samostalne djelatnosti

- Uvjeti za ostanak ili prelazak na paušal
- Prijelaz na vođenje poslovnih knjiga
- Uključivanje ostalih dohodaka i njihov utjecaj na obvezu ulaska u PDV
- Poslovne knjige i izvješćivanje
- Odredbe Općeg poreznog zakona


17.12.2021. Posljednji obračun PDV-a za 2021. godinu

- Ispravci pretporeza iz zaliha i gospodarskih dobara
- Utvrđivanje postotka podjele pretporeza
- Manjkovi i izuzimanja u privatne svrhe
- Pokloni, reprezentacija ili plaća u naravi
- Predujam ili plaćanje unaprijed
- Tuzemni prijenos porezne obveze


03.01.2022. Godišnji obračun samostalne djelatnosti – DOH

- Neoporezive naknade kao izdatak obrtniku
- Reprezentacija, darovanje, reklamiranje
- Vlastita izuzimanja obrtnika
- Dodatne olakšice
- Dugotrajna imovine i priznavanje izdataka


17.01.2022. Pripremne radnje za godišnji obračun obveznika poreza na dobit

- Godišnji popisi (inventure) imovine i obveza
- Vrijednosna usklađenja i otpisi
- Rezerviranja i njihovo preispitivanje
- Obračun amortizacije dugotrajne imovine
- Obračun kamata
- Ispravke pogrešnih knjiženja


03.02.2022. Poslovanje udruga

- Zakon o udrugama
- Financiranje rada udruga
- Jednostavno knjigovodstvo – poslovne knjige i rokovi predaje
- Dvojno knjigovodstvo – rokovi i obveze
- Gospodarska djelatnost udruge

17.02.2022. Godišnji obračun obveznika poreza na dobit

- Izmjene Pravilnika o sadržaju i strukturi GFI
- Izmjene i dopune HSFI
- Sučeljavanje prihoda i rashoda – mogućnosti odgađanja
- Izdvajanje poslovanja sa povezanim osobama
- Ostala izvješća uz godišnji obračun

03.03.2022. Izaslani radnici

- Ugovor o radu kod upućivanja na rad u inozemstvo
- Službeni put ili izaslanje
- Uvjeti za izaslanje
- Postupak prije izaslanja
- Provjera administrativnih propisa u zemlji izaslanja
- Obračun primitaka za izaslane radnike

17.03.2022. Obiteljska poljoprivredna gospodarstva

- Upisnik poljoprivrednika, šumoposjednika i OPG-ova
- Socijalno osiguranje poljoprivrednika
- Obvezne evidencije u OPG-u
- Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti
- Dopunske djelatnosti u OPG-u

31.03.2022. Izmjene u vođenju matične evidencije osiguranika

- Nove kategorije osiguranika
- Klasifikacija stečene stručne spreme
- Elektronička prijava MPP-1
- Dostavljanje e-zamolnice od strane HZMO
- Obveze vođenje interne matične evidencije osiguranika


12.04.2022. Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma

- Nacionalna procjena rizika
- Tipologije i trendovi u sprječavanju pranja novca
- Koja je uloga računovođe u procesu sprječavanja pranja novca
- Postupak dubinske analize stranke
- Obvezne evidencije, rokovi izrade i čuvanja dokumentacije


………………………………………………………………………………………………………………………
Praktikumi se prate uživo bez naknade za sve članove Kluba putem aplikacije Zoom, te naknadno na Youtube kanalu Udruge u snimljenoj verziji trajno. Pravovremeno šaljemo poveznice za iste. Trajanje istih je u prosjeku 90 minuta.

Članovi Kluba plaćaju mjesečnu članarinu od 90,00 kn.

Svi zainteresirani koji nisu članovi Kluba mogu se priključiti uz naknadu od 250,00 kn za svaki webinar zasebno.

IBAN Udruge: HR18 2402006 1100 1353 89

Za sve ostale upite stojimo na raspolaganju na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

………………………………………………………………………………………………………………………

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia