PDV u praksi Ispis

Pridružite nam se na praktikumu kroz konkretne primjere na temu

PDV  kroz praktične primjere

dana 12.04.2019. godine u 9:30 u dvorani hotela Bonavia 

  Program i prijavnica

 

Program:


1. OPOREZIVANJE PDV-om U TUZEMNOM PROMETU

- Dobra i usluge oslobođene plaćanja PDV-a
- Tuzemni prijenos porezne obveze


2. OPOREIZVANJE DOBARA U UNUTARNJEM PROMETU U EU

- Dobra koja fizički nisu u RH - tranzit
- Dobra namijenjena krajnjim potrošačima
- Mali porezni obveznici u trgovini dobrima unutar EU
- Trostrani posao

3. OPOREZIVANJE USLUGA

- Mjesto obavljanja usluga
- Iznimke u oporezivanju
- Specifične usluge i njihovo oporezivanje


4. PROMET DOBRIMA I USLUGAMA SA TREĆIM ZEMLJAMA

- Postupak 42 i 63
- Mali porezni obveznici i poslovanje sa trećim zemljama

5. RAZNO

- Registriranje za potrebe PDV-a u drugim državama članicama EU
- Prodaja dobara u posebnom postupku oporezivanja
- Predujmovi i obračun PDV-a

………………………………………………………………………………………………………………………


Kotizacija: - 350,00 kn

- Članovi Kluba koji redovno podmiruju dvomjesečnu članarinu - bez naknade


Informacije i OBAVEZNA najava dolaska: e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia