Posebnosti godišnjih izvješća za usluge, trgovinu i ugostiteljstvo Ispis

Pozivamo Vas na praktikum u organizaciji Udruge RIF Rijeka dana 

 22.02.2019. u 9:30 u dvorani Hotela BONAVIA Rijeka na temu:

 Posebnosti godišnjih obračuna uslužnih djelatnosti, servisa, trgovine, hotelijerstva i ugostiteljstva

 Prijavnica i program

 Program:


1. UVJETI REGISTRACIJE, POTREBNE DOZVOLE I LICENCE
- Minimalni tehnički uvjeti
- Stručna osposobljenost
- Licence za rad
- Posebni upisnici i registracije

2. SREDSTVA RADA – DUGOTRAJNA IMOVINA I SITAN INVENTAR
- Nekretnine i zemljišta
- Strojevi, alati i oprema
- Amortizacija

3. NABAVA SIROVINA I MATERIJALA, ZALIHE
- Postupak zaduživanja sirovina, materijala i roba
- Obvezne evidencije o prometu materijala i roba
- Kalo, rasip, kvar i lom
- Ostala rasknjiženja materijala i roba sa zaliha
- Specifičnosti prigodnih prodaja i gratis artikala


4. EVIDENCIJE O RADNICIMA I OSTALIM OSOBAMA
- Zasnivanje radnog i drugih ugovornih odnosa
- Propisane evidencije o radnicima i ostalim osobama
- Obračun naknada za rad

5. SPECIFIČNOSTI U OBRAČUNU PDV-a I POSLOVNOG REZULTATA
- Usluge i robe u posebnom poreznom režimu
- Posebni postupci u postupku izračuna poslovnog rezultata i popunjavanje obrazaca

 

………………………………………………………………………………………………………………………


Kotizacija: - 350,00 kn

- Članovi Kluba koji redovno podmiruju dvomjesečnu članarinu - bez naknade


Informacije i OBAVEZNA najava dolaska: e-mailom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia