Porez na dohodak i ostale novosti Ispis

Puna primjena izmijenjenih zakonskih odredbi je krenula - prođimo zajedno kroz novitete koji

su nas dočekali.

Podijelit ćemo gradivo u nekoliko tematskih praktikuma s obzirom na vrijeme primjene i dinamiku

izvješćivanja.

Najprije Vas pozivamo na susret u u utorak -

08. siječnja 2019. godine u 9:30

 

  u Anex Ekonomskog fakulteta Rijeka na temu poreza na dohodak, obveza predaje godišnjih izvješća, novosti u plaćama 

te ostale novosti.

Program i prijavnica


Program:


1. NOVOSTI U OPOREZIVANJU DOHOTKA

- Rokovi, obrasci i obvezna davanja u vezi s godišnjim obračunom za 2018. godinu
- Tko treba predati obrazac DOH za 2018. godinu
- Obračun doprinosa za samostalne djelatnosti u obrascu DOH

2. GODIŠNJA PRIJAVA INOZMNIH DOHODAKA

- Postupak utvrđivanje rezidentnosti prema upitnicima TI i TU Porezne uprave
- Kada treba platiti predujam poreza na dohodak za primitke ostvarene u inozemstvu ili iz inozemstva
- Kada treba poslati JOPPD za doprinose, a nema obračuna poreza
- Tko sve treba podnijeti obrazac INO-DOH
- Rokovi predaje obrasca INO-DOH i potvrde o uplaćenom porezu u inozemstvu

3. OBRAČUN PLAĆA U 2019. GODINI

- Nove osnovice za obračun doprinosa
- Nova minimalna plaća i postupci s minimalnom plaćom u 2019. godini
- Isplata prigodnih nagrada tijekom godine
- Korištenje osobnog odbitka i podataka iz PK kartice
- Isplata plaća u naravi (uporaba službenih automobila za privatne potrebe i drugi primitci u naravi)


4. NOVOSTI U OPOREZIVANJU PDV-om U 2019. GODINI

- Zakonske promjene u PDV-u
- Što je novo donio Pravilnik o PDV-u

5. OSTALE NOVOSTI

- Novosti u vezi s izmjenama Zakona o porezu na promet nekretnina, posebnih poreza i dr.
- Novosti u Zakonu o računovodstvu i Zakonu o porez na dobit

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia