Radionica - Bonavia 23.10.2018. Ispis

Ubrzo će krenuti primjena nove porezne reforme.

U novom paketu  mijenjat će se i Zakon o porezu na dohodak koji obuhvaća najveći broj građana.

O novostima koje nas čekaju, kao i o specifičnostima nesamostalnog rada u drugim državama EU koje

ostvaruju državljani RH poslušajmo na novoj radionici na temu

 

Prošireni kolektivni ugovori, najavljene izmjene propisa o porezu na dohodak i doprinosima,

   porezna rezidentnost i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja, plaće izaslanih radnika,

                       ovrha na novčanim sredstvima i ovrha na plaći

 

 koja će se održati dana 23.10.2018. u hotelu Bonavia, sa početkom u 9:30 sati.

Predavači su stručni savjetnici Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika Zagreb.

Program i prijavnica 

 

Program:

1. Proširena primjena Izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za graditeljstvo i Kolektivnog ugovora ugostiteljstva (Dunja Šarić)


• obvezatnost primjene proširenog kolektivnog ugovora i primjena povoljnijeg prava za radnika
• sklapanje ugovora o radu
• radno vrijeme, odmori i dopusti
• plaće, naknade plaće i materijalna prava radnika
• prestanak ugovora o radu


2. Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak od 1.1.2019. g. (Marija Zuber)


• izmjena mjesečne i godišnje porezne tarife
• proširenje kruga uzdržavanih članova obitelji
• proširenje primitaka koji neće utjecati da se primatelj smatra uzdržavanim djetetom/članom
• oporezivanje primitaka po osnovi učešća u dobiti dodjelom dionica ili realizacijom prava opciju kupnju dionica
• porezna obilježja primitaka iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja


3. Najavljene izmjene Zakona o doprinosima od 1.1.2019. g. (Marija Zuber)


• promjene u vrstama i stopama doprinosa na plaće/osnovice osiguranja
• od kada primjena: za razdoblje provedeno u osiguranju
• uvođenje godišnje obveze doprinosa za članove uprave trgovačkih društava
• izmjene u vezi godišnje osnovice za obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje generacijske solidarnosti


4. Porezna rezidentnost i primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja (Marija Zuber)


• porezna rezidentnost prema OPZ-u i najavljene izmjene od 1.1.2019.
• određivanje rezidentnosti prema UIDO
• obrazac IT i UT; sadržaj podataka; tko određuje rezidentnost; primjeri
• kumuliranje poreza i dvostruko oporezivanje – razlike
• primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja - distributivna pravila; primjeri za pojedine vrste dohodaka
• metode kojima se u godišnjem obračunu koji provodi država rezidentnosti otklanjanju učinci dvostrukog oporezivanja
• sličnosti i razlike između UIDO i ugovora o socijalnom osiguranju koji obvezuju RH
• isplata dohodaka nerezidentima; primjeri


5. Plaće radnika izaslanih na rad u inozemstvo (Marija Zuber)


• Uredba EU 883/2004 i dvostrani ugovori o socijalnom osiguranju
• upućivanje u inozemstvo i ustupanje povezanom poslodavcu – sličnosti i razlike
• dodaci ugovoru o radu; sadržaj; kako ih urediti
• ograničenja koja postavlja država u kojoj se obavlja rad
• prijava izaslanja radnika; nadležnost HZMO-a; nadležnost HZZO-a; potvrde
• osnovica i doprinosi za izaslanog radnika
• u kojoj državi izaslani, a u kojoj ustupljeni radnik plaća predujam poreza na dohodak iz plaće
• prijava radnika u RPO; rokovi
• kada treba dostaviti INO-IZJAVU; rokovi; sadržaj podataka
• kada treba dostaviti samo JOPPD, a kada JOPPD i godišnji obrazac INO-DOH
• šifre za iskazivanje podataka
• primici izaslanog radnika neoporezivi u RH i utjecaj na godišnju poreznu obvezu; primjeri


6. Novi Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima i utjecaj na provođenje ovrhe po vjerodostojnoj ispravi, zadužnice i bjanko zadužnice (Dunja Šarić)


• pristup podacima iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje
• koraci pri provođenju prisilne naplate
• dokumentacija potrebna za prisilnu naplatu, obrasci
• postupanje subjekta u uvjetima blokade računa, poslovanje s blokiranim subjektima


7. Ovrha na plaći (Dunja Šarić)


• predmet ovrhe
• ovrha na računima fizičkih osoba
• izuzimanje od ovrhe i ograničenje provođenja ovrhe
• redoslijed prvenstva kod poslodavca
• zapljena po pristanku dužnika, provedba ovrhe s rokom zapljene od 60 dana,
• promjene na strani vjerovnika
• ovrha po OPZ-u, po „starom“ i „novom“ Zakonu
• kako zaštititi radnika ili osobu koja prima drugi dohodak prema posebnim propisima, otvaranje zaštićenog računa radnika
• odgovornost poslodavca
• postupanje prilikom prestanak rada radnika
• nalog za plaćanje Hrvatske radiotelevizije

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia