Obracun PDV-a Ispis

Došla nam je na red uvijek bolna tema - PDV - obračuni i priznavanja.

Na radionici ćemo ugostiti eminentne predavače na ovu temu.

Očekujemo Vas, kao i uvijek, u velikom broju na radionici na temu 

OBRAČUN PDV-a NA ISPORUKE DOBRA I USLUGA

koja će se održati u hotelu Bonavia, dana 26.10.2017. sa početkom u 9:30 sati

 

Program:

• Isporuka dobara unutar EU i primjena poreznih oslobođenja

• Isporuke u nizu i primjena pojednostavljenja kod registracije i obračuna PDV-a
o važnost prijenosa prava raspolaganja (pariteta isporuke)
o definicija isporuke s i bez prijevoza
o trostrani posao – uvjeti za primjenu pojednostavljenja, evidencije u obrascima
o isporuke u nizu izvan EU
• Porezno oslobođenje kod primjene carinskog postupka 42
• Isporuke dobara i usluga poreznih obveznika koji nemaju sjedište u RH, primjena članka 75. st. 2. Zakona o PDV-u (najčešće pogreške)

• Prijevozne usluge – mjesto oporezivanja usluga prijevoza putnika i prijevoza dobara (izdavanje računa, skazivanje u obrascima, povrat PDV-a plaćenog u drugim državama članicama za troškove goriva, popravka, hotela i sl. putem sustava za povrat - VAT refund)

• Razlika između prolaznih stavki i „prefakturiranja troškova“ i iskazivanje u Obrascu PDV

• Obveza obračuna PDV-a kod obveznika koji PDV plaćaju prema naplaćenim računima u slučaju:
- otpisa potraživanja
- izlaska iz sustava PDV-a
- prelaska na oporezivanje prema izdanim računima

• Usluge u poslovanju s inozemstvom (usluge „malih poreznih obveznika“, usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici)
• Isporuke nekretnina (obračun PDV-a ili prijenos porezne obveze, isporuke u postupku ovrhe, rekonstruirane nekretnine)

• Registriranje stranih poreznih obveznika u Republici Hrvatskoj

• Ispravci elektronički poslanih obrazaca
- PDV, PPO, INO-PPO, PDV-S, ZP
- Brisanje pogrešno dostavljenih obrazaca

• Obveza „malih poreznih obveznika“

• Suspenzija i ukidanje PDV ID broja

• Brisanje iz registra obveznika PDV-a ako se gospodarska djelatnost ne obavlja u razdoblju duljem od 2 kalendarske godine
• Primjena odredbi Zakona od 1. siječnja 2018.
- pravo na odbitak pretporeza kod sredstava za osobni prijevoz
- povećanje praga za ulazak u sustav PDV-a
- obračunsko plaćanje PDV-a pri uvozu

Predavači:
mr. sc. Miljenka Cutvarić, urednica savjetnica HZRIF,
mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović, Ministarstvo financija, Porezna uprava


Kotizacija:

-  bez naknade - za članove Kluba računovodstvenih ureda RIF RI 
- 200,00 kn - za članove Udruge RIF RI
- 400,00 kn - za ostale polaznike

Prijavnica

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia