Porezna reforma Ispis

Dana 09.12.2016., u Hotelu BONAVIA, Rijeka, sa početkom u 9:30 održat će se

RADIONICA na temu:

AKTUALNOSTI UZ ZAVRŠETAK 2016. GODINE, TE NOVI ZAKONI IZ PAKETA POREZNE REFORME

Materijali:

Dohodak i dobit
PDV
Skraćeni pregled izmjena

 

 

Program:

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST- aktualnosti u 2016. i novosti za 2017. godinu

• Kriteriji za ulazak i izlazak poreznih obveznika iz sustava PDV-a
• Posebnosti sastavljanja obrasca PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja – dobitaši i dohodaši
• Porezni položaj stjecanja i isporuka dobara unutar Europske unije
• Obveze poreznih obveznika – donatora hrane
• Oporezivanje usluga prijevoza dobara i putnika PDV-om
• Nekretnine u sustavu PDV-a
• Opskrba i pružanje usluga plovilima u međunarodnoj plovidbi
• Novosti iz prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost


POREZ NA DOHODAK - aktualnosti u 2016. i novosti za 2017. godinu

• Godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće
• Plaća u naravi, naknade za bolovanje (ozljede na radu) i zaostale isplate bivšim zaposlenicima
• Oporezivanje inozemnih mirovina
• Isplate nerezidentima i ostvarivanje dohotka iz inozemstva rezidenata
• Prijelaz s paušalnog oporezivanja na plaćanje temeljem poslovnih knjiga i obrnuto
• Prijelaz obveznika poreza na dohodak na porez na dobit i obrnuto
• Prijava poreza na dohodak za 2016. godinu
• Likvidacija obrtničke djelatnosti
• Novosti iz prijedloga Zakona o porezu na dohodak


POREZ NA DOBIT - aktualnosti u 2016. i novosti za 2017. godinu

• Godišnji popis (inventura), knjigovodstvo manjkova
• Poslovne transakcije između povezanih osoba
• Vrijednosna usklađenja i evidentiranje odgođenih poreza
• Razlike između računovodstvenog i poreznog poslovnog rezultata
• Prijava poreza na dobit za 2016. godinu
• Likvidacija obrtničke djelatnosti – obveznika poreza na dobit
• Novosti iz prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit

AKTUALNOSTI I NOVOSTI IZ OSTALIH ZAKONSKIH PROPISA

• Zakon o doprinosima
• Zakon o Poreznoj upravi
• Opći porezni zakon
• Zakon o porezu na promet nekretnina
• Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
• Zakon o lokalnim porezima

 

Prijavnica za radionicu

 
Dizajn i održavanje: SpinMedia